නිවැසියන්ට සැප සම්පත් කැඳවන නිවසේ ප්‍රධාන දොර | Page 2 | සිළුමිණ

නිවැසියන්ට සැප සම්පත් කැඳවන නිවසේ ප්‍රධාන දොර

මංගල දොර ඉතාම නිවැරැදි ස්ථානයේ තැබිය යුතුයි

සිවු දෙසට දොර ඇති නිව‍සේ සැප සතුට සෞභාග්‍යය

නි‍වසක ප්‍රාණය හා සමාන වන මංගල දොර ඉතාම නිවැරදි ස්ථානයේ තැබිය යුතුය. වාස්තු විද්‍යාවට අනුව මෙය හඳුන්වන්නේ පාදය නමිනි. වාස්තු විද්‍යා පූර්වාචාරීන් විසින් ශිඛී, පර්ජන්‍ය, ජයන්ත, මහේන්ද්‍ර, සූර්ය, සත්‍ය, භෘෂ, අන්තරීක්ෂ, අනල යනුවෙන් එබඳු පාද නමයක් පෙන්වා දී ඇත. මෙම පාද බෙදීම සිදු කරනු ලබන්නේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර තබන බිත්තිය පිහිටි අත්තිවාරම සමාන කොටස් නවයකට බෙදා ගැනීමෙනි. එම බෙදීම සිදු කරන්නේ දක්ෂිණාවර්ථ ආකාරයටය. උදාහරණයක් ලෙස නැගෙනහිර දිසාවේ ප්‍රධාන දොරටුව තබන්නේ නම් ඊශාන සිට ගිනිකොණ දක්වා පාද බෙදිය යුතුය. එසේ බෙදු විට අයත් වන ඉහත පාදවල ප්‍රධාන දොර තැබීමෙන් හිමි වන සුබ අසුබ මෙසේ දැක්වේ.

ශිඛී පාදයේ දොර තැබීමෙන් නිවැසියන්ට නිතර ස්වභාවික ආපදාවලට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. පර්ජන්‍ය පාදයේ දොර තැබීම එම නිවසේ ජීවත්වන ස්ත්‍රීන්ට විශේෂයෙන් අසුබ ගෙන දේ. ජයන්ත පාදයේ දොර තැබීමෙන් ධන ධාන්‍ය ආදී සම්පත් ලැබෙන අතර උගත් උසස් අයගේ ඇසුර උදවු උපකාර හිමි වී ගෞරවනීය තත්ත්වයෙන් ජීවත්වීමට අවස්ථාව උදාවේ. සූර්ය පාදයේ දොර තැබීමෙන් නීති ප්‍රශ්න, වස්තු හානි, රැවටීම්වලට ලක් වීම ආදියට ඉඩ ඇති හෙයින් එම පාදය ද අත්හළ යුතුය. භෘෂ පාදයේ දොර තබා ඇති නි‍වසක පුද්ගලයන් එකිනෙකා නුරුස්සයි. භයානක විපත් ඇති විය හැක. දොර අන්තරීක්ෂ පාදයේ නම් කායික මානසික ව්‍යාධීන්ට නිතර ලක්විය හැක. භූමි දෝෂ ද ඇතිවේ. අනල පාදයේ දොර ඇති විට ද එබඳුම විපත් ඇතිවන බැවින් එය ද අත්හළ යුතුය.

මේ අනුව නිවසක ප්‍රධාන දොර තැබීමට සුදුසු වන්නේ ජයන්ත පාදය හා මහේන්ද්‍ර පාදගේ පමණක් බව දැන් ඔබට වැටහෙන්නට ඇත.

නිවසක ප්‍රධාන දොර සහ අනෙකුත් දොරවල් තබන දිශාවන් ද ඉතා වැදගත් වන අතර එම දිශා අනුව නිවාස වර්ග සොළසක් දක්වා එම නිවාසවල සුබ අසුබ වශිෂ්ට සෘෂිවරයා විසින් පහත ශ්ලෝකයෙන් පෙන්වා දී ඇත.

"ධැව සංඥං ගෘහංත්වාද්‍යං

ධන ධාන්‍ය සුඛප්‍රදම්

ධාන්‍යං ධනප්‍රදං නෲණාං

ජයංස්‍යාද් විජයප්‍රදම්

නන්දං සතිභානිදං

නූනං ඛරං සම්පත් විනාශ නම්

පුත්‍ර පෞත්‍රප්‍රදං කාන්තං

ශ්‍රී ප්‍රදං ස්‍යාත් මනෝරමම්

සුවක්ත්‍රං භොගදං නූනං

දුර්මුඛං විමුඛප්‍රදම්

සර්ව දුක්ඛ ප්‍රදං කෘර විපක්ෂං ශුතුභීදම්

ධනදං ධනදං ගේහං ක්ෂයං සර්වක්ෂය ප්‍රදම්

අකුන්දං ශෝක ජනනං

විපුලං ශ්‍රීයශංප්‍රදම්

විපුලං නාම සදාගං

ධනදං වජයාභිදම්"

ඉහත ශ්ලෝකය අනුව ධ්‍රැව වර්ගයේ දොරකින් නිවැසියන්ට ධන ධාන්‍ය සැප සම්පත් ලබා දෙයි. එහෙත් මෙබඳු ද්වාර සහිත නිවාස වර්තමානයේ දක්නට නොලැබේ. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පඬුවස් නුවර පැවති එක්ටැම් ගෙයි තිබුණේ මෙම දොරක් යැයි විශ්වාස කෙරේ.

නැගෙනහිර දිසාවට දොර තැබීම - නැගෙනහිර දිසාවට දොර තැබීමෙන් සැප සම්පත් හා සතුට ගෙන දෙයි. එබඳු දොරවල් ධාන්‍ය වර්ගයේ දොරවල් ලෙස හැඳින්වේ. රවි ග්‍රහයා කටක, සිංහ, මකර, කුම්භ රාශිවල ගමන් කරන කාලයේදී එබඳු නිවාස ආරම්භ කිරීම ඉතා සුබය. නැගෙනහිරට දොරවල් තැබීම අව පක්ෂයේ දී නොකළ යුතු අතර මෙම වර්ගයේ නිවාස ද අව පක්ෂයේ දී ආරම්භ නොකළ යුතුය.

දකුණු දිශාව - ජය නිවස ලෙස හැඳින්වෙන දකුණු දිශාවට දොර තබා ඇති නිවස ද සැප හා ශ්‍රීයාව ගෙන දෙන සුබ නිවසකි. මෙබඳු නිවාස ආරම්භ කළ යුත්තේ රවි ග්‍රහයා වෘෂභ, තුලා, වෘශ්චික යන රාශිවල ගමන් කරන කාලයේදීය. පුර නවවක සිට තුදුස්වක දක්වා කාලයේ උළුවහු තැබීමත් නි‍ෙවස ආරම්භ කිරීමත් නුසුදුසුය.

උතුරු දිසාව - උතුරු දිසාවට පමණක් දොරක් තබා ඇති නිවස ඉතා අප්‍රසන්න නිවසකි. එබඳු නිවාස අයත් වන්නේ දුර්මුඛ වර්ගයටයි. පදිංචියට සුබ නොවේ.

බටහිර දිශාව - බටහිර දිශාවට ප්‍රධාන දොර තබා ඇති නිවසේ සියලු සැප සම්පත් විනාශ වේ. ඛර වර්ගයේ නිවසක් ලෙස හැඳින්වෙන එම නිවාස පාළු බවක් උසුලයි. පදිංචියට සුදුසු නොවේ.

නැඟෙනහිර දකුණු දිශාව - නැගෙනහිර දිශාවට හා දකුණු දිශාවට දොරවල් තබා ඇති නිවස ද පදිංචියට සුබ නිවසක් නොවේ. එබඳු නිවාසවල ස්ත්‍රීන්ට විපත් ඇති වේ .

නැඟෙනහිර බටහිර දිශාව - නැගෙනහිර දිශාවට හා බටහිර දිශාවට දොරවල් තබා ඇති නිවස කාන්ත වර්ගයට අයත් වේ. මෙබඳු නිවාසවල නිවැසියන්ට දරු සම්පත් හොඳින් ලැබේ. දරුවන් දියුණු වේ. මෙබඳු නිවාස රවි කුම්භ රාශියේ හා මකර රාශියේ ගමන් කරන කාලවල ආරම්භ කිරීම සුදුසු ය.

නැඟෙනහිර උතුර - නැඟෙනහිර දිශාවට හා උතුරු දිශාවට පමණක් දොරවල් තබා ඇති නිවසේ නොයෙක් දුක් කරදර ඇතිවේ. උග්‍ර වර්ගයට අයත් මෙම නිවස ද ජීවත් වීමට සුදුසු නොවේ.

උතුර දකුණ - උතුරු දකුණු දිශා දෙකට දොරවල් තබා ඇති නිවස රිපුද වර්ගයේ නිවසකි. මෙම නිවස සොර සතුරු බිය සැක සංකා ඇති කරයි.

උතුර බටහිර - උතුරට හා බටහිරට පමණක් දොරවල් තබා ඇති නිවස ඉක්මනින් විනාශයට පත් වෙයි. එම නිවස හැඳින්වෙන්නේ ද නාශ නමිනි.

දකුණ බටහිර - දකුණු දිශාවට හා බටහිර දිශාවට දොරවල් තබා ඇති නි‍වස බොහෝ සැප සම්පත් ලබා දෙයි. මනෝරමා වර්ගයට අයත් වන මෙබඳු නිවාස ආරම්භ කළ යුත්තේ රවි, වෘෂභ, තුලා, වෘශ්චික යන රාශිවල ගමන් කරන කාලයේදීය.

උතුර දකුණ නැඟෙනහිර - ඉහත දිශා තුනට දොරවල් තැබා ඇති නි‍වස ධනද නම් වේ. මෙබඳු නිවාසවල ධනය හොඳින් ලැබේ. රවි ග්‍රහයා වෘෂභ, කටක, සිංහ, තුලා, වෘශ්චික, මකර, කුම්භ රාශිවල ගමන් කරන කාලයේ මෙම නිවාස ආරම්භ කිරීම සුබය

නැඟෙනහිර බටහිර දකුණ - නැඟෙනහිර බටහිර දකුණ යන දිශා තුනට දොරවල් තබා ඇති නි‍වසට සැප සම්පත්, භවභෝග ලැබේ. සුමුඛ වර්ගයට අයත් වන මෙම නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භ කළ යුත්තේ රවි ග්‍රහයා කටක, සිංහ, මකර, කුම්භ යන රාශිවල ගමන් කරන කාලයේදීය.

උතුර දකුණ බටහිර - උතුර දකුණ බටහිර යන දිශා තුනට දොරවල් තබා ඇති නි‍වස භවභෝග සම්පත්, යස ඉසුරු නිසි ලෙස ලැබේ. මෙබඳු නිවාස වාස්තු විද්‍යාවේ හැඳින්වෙන්නේ විපුල නමිනි.

උතුර නැගෙනහිර බටහිර - මෙම දිශා තුනට දොරවල් තබා ඇති නිවාසවල වාසය කරන්නන්ට නිතර ශෝකය දනවන කරුණු යෙදේ. මේවා අකුන්ද වර්ගයේ නිවාස වේ.

සතර දිසා - උතුර, දකුණ, නැගෙනහිර, බටහිර යන දිශා හතරට ම දොරවල් තබා ඇති නි‍වස විජය වර්ගයේ නි‍වසකි. මෙම වර්ගයේ නිවාවලට යස ඉසුරු, සැප සම්පත්, සතුට ලැබෙන බවත්, ජීවත්වීමට ඉතාම සුදුසු බවත් සෘෂි මතයයි.

නි‍වසේ ප්‍රධාන දොර හෙවත් මංගල උළුවස්ස අනෙකුත් දොරවල්වලට වඩා විශේෂ කොට ඉදිකළ යුතුය. එය අනෙකුත් දොර උළුවහුවලට වඩා විශාල ලෙස ද, කැටයම් ආදියෙන් අලංකාරව ද සෑදිය යුතුය. ගෙහිමියාට හිස පහත් නොකර ඇතුළු විය හැකි උසක් තිබිය යුතුය. දොර පියන විවෘත කළ යුත්තේ දකුණු අතටය. ඉබේ ඇරෙන වැහෙන දොරක් පැවතීමත්, නිවසේ ප්‍රමාණයට නොගැළපෙන ලෙස විශාල දොරක් පැවතීමත් ගෙහිමියාට බෙහෙවින් අසුබය.

ප්‍රධාන දොර හරහා නි‍වසට ඇතුළුවීම සඳහා පඩියක් තිබිය යුතුමය. කොසු, ඉදල් ආදී අතුගාන උපකරණ ද, උදලු ආදී ආයුධ ද හිස් භාජන, තෙත රෙදි ආදිය ද, මස් මාළු ආදිය ද ප්‍රධාන දොරෙන් නිවස තුළට ගැනීම අසුබදායකය. මංගල උළුවස්සට ඇණ ගැසීම කිසිසේත්ම නොකළ යුතුය. විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා මංගල දොරට පිටුපා වාඩි වීම ද ඉතා අසුබදායක වේ.

ජ්‍යොතිර්වේදී කපිල ඉන්ද්‍රික ගුණදාස

Comments