තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

දිවංගත අග්‍රාමාත්‍යවරයකු වූ ඩඩ්ලි සේනානායකයන් 1965 වසරේ මෙරට බලයට පත්වූ අවස්ථාවේදී රට පුරා වගා සංග්‍රාමයක් අරඹන ලද්දේ පවිත්‍ර චේතනාවෙනි. එතුමා එමගින් බලාපොරොත්තු වූයේ ජනතාවගේ දෛනික පරිභෝජනයට අවශ්‍ය වූ හැම භව බෝගයක්ම රට තුළ වගා කරවීමටය. එහෙත් එතුමාගේ එම ඉලක්කය වැරදිණි. එම සිද්ධිය නිවැරදිව අර්ථකථනය කළහොත් වැරදුණා නොව වැරැද්දුවේ ය. ඒ සඳහා මුල්වී තිබුණේ එම කර්තව්‍ය බාරව සිටි...
14 අගෝස්තු, 2021
Subscribe to තීරු ලිපි