විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

සාගරයෙන් වටවූ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ක කුඩා බිම් ප්‍රමාණයක ජීවත් වෙමින් සිටින අපට මේ දූපතෙන් පිටව යෑමට ඇත්තේ කාර්ය බහුල එක් ගුවන් තොටුපොළක් පමණි. එබැවින්ම අපට සෙසු ලෝකය සමඟ පවතින සබඳතා එතරම් යාවත්කාලීන නොවේ. එබැවින්ම පසුගිය දිනවල විශේෂ කතාබහට ලක්වූ රුසියානු ගුවන් යානයේ සිදුවීම් මාලාව අපට බෙහෙවින් ආගන්තුකය. එහෙත් ලෝකයේ අතිශයින් කාර්යබහුල ගුවන් තොටුපොළවල සිදුවන සංකීර්ණ...
11 ජුනි, 2022
Subscribe to විදෙස්