රට ඉඳි සඳහා බද්ද අඩු කෙරේ | Page 2 | සිළුමිණ

රට ඉඳි සඳහා බද්ද අඩු කෙරේ

අද දින සිට  (මාර්තු 8) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික රට ඉඳි සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද  රුපියල් 199 කින් රජය විසින් කපා හැර තිබෙයි  
 
ඒ අනුව දැනට අයකරනු ලබන රුපියල් 200ක බද්ද වෙනුවට ආනයනික රට ඉඳි කිලෝවක් සඳහා නව බද්ද රුපියල් 1ක් වනු ඇති. 
 
බදු අඩු කිරීමේ නියෝගයට මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අත්සන් තබා ඇත 
 
එළඹෙන රාමසාන් උපවාස කාලය තුළ මුස්ලිම්වරුන්ට සහන පියවරක් ලෙසයි මෙම බදු අඩු කිරීම ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව වාර්තා වෙයි 

Comments