අභාවයන් | සිළුමිණ

අභාවයන්

ක්‍රිස්ටි අල්විස් - “ජේසු සමිදානන් තුරුලට” (ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් හිටපු අධ්‍යක්ෂ) විනෝදිනි අල්විස් මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ ශානිකා අල්විස් (ජර්මනිය) නිලුෂිකා අල්විස් (ඕස්ට්‍රේලියාව) ජයනිකා ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ (එක්සත් රාජධානිය) ෂවීන් අල්විස් යන අයගේ පියා වූද,​ කොර්ට් බ්‍රෙමර් (ජර්මනිය) ධම්මික අමරසිංහ (ඕස්ට්‍රේලියාව) අෂාන් ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ (එක්සත් රාජධානිය) යන...
2 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to අභාවයන්