ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ලෝකයේ දියුණු රටවල් පවා බැර ලෝහ සහිත රසායනික පොහොර භාවිත කර හැදූ ආහාර සිය ජනතාවට නොදී, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් කාබනික වගාවන්ට පෙළැඹෙමින් සිටින යුගයක, අපේ රට ටික කලක් කාබනික ව වගා කර, යළි රසායනික පොහොර භාවිත කරන්නට පෙළැඹෙමින් සිටියි. එය ඛේදවාචකයක් බව නොබෝ කලකින් රටට දැනෙන්නට පටන් ගනු ඇත. එහෙත් එවිට රටෙන් භාගයක් රෝගීන් වී හමාර ය. මෙවැනි පසුබිමක, තමන්ට පුළුවන් ආකාරයෙන් කාබනික...
9 සැප්තැම්බර්, 2023
Subscribe to ව්‍යාපාරික