විෂන් කෙයා හි Visual Fitness ඒකකයෙන් අක්ෂි පුහුණුව සඳහා විශේෂිත පැකේජ | සිළුමිණ

විෂන් කෙයා හි Visual Fitness ඒකකයෙන් අක්ෂි පුහුණුව සඳහා විශේෂිත පැකේජ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දෘෂ්ටි සේවා සහ ඇස් කණ්ණාඩි විසඳුම් සපයන්නා වූ විෂන් කෙයා ආයතනයේ Visual Fitness ඒකකය විසින් ඕනෑම ක්‍රීඩාවක නියැළෙන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මෙන්ම නර්තන ශිල්පීන්, ගුවන් නියමුවන්, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්, රියදුරන්, පාසල් සිසුන් හෝ වෙනත් ඕනෑම වෘත්තීයක යෙදෙන්නෙකුට සිය පෙනීම වැඩි දියුණු කර ගැනීම තුළින් සන්නිවේදන කුසලතා ඉහළ නංවා ගැනීමට උපකාරීවන විශේෂිත අක්ෂි පුහුණු පැකේජයන් රැසක් හඳුන්වා දෙන ලදී.

Comments