සුභාෂිණී ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණී ජයරත්න

- මගේ අම්මා ෆෙඩෑලියා බෙලා කර්ස්. වයිෆ් මේරි ජේන්...- වසර දෙකහමාරක් යනකම් බහ තේරුවේ නැහැ. You are not my mother කියලා මුලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වා- ගිය ආත්මයේ හිටියේ ඇට්ලන්ටාවලලු නගරයේ සිප් කෝඩ් (Zip Codes) 70577, 70655 මතකයෙන් කියයි This is not my country.You are not my mother.I am an American. My mother Fedaliya Bela Kers. Wife Mary Janet..” “මම හිටියේ USAවල නිව්යෝක්...
12 අගෝස්තු, 2023
Subscribe to සුභාෂිණී ජයරත්න