අද දවසේ කාළගුණය | සිළුමිණ

අද දවසේ කාළගුණය

නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලත් මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වනා බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපරාතුමේන්තුව නිවේදනය කරයි 
 
බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.
 
උතුරු, උතුරුමැදසහවයඹපළාත්වලත්ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොටසහමොණරාගලදිස්ත්‍රික්කවලත්විටින්විටහමනපැ.කි.මී. (40 -50) ක්පමණවනතරමක්තදසුළංඇතිවියහැක.
 
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදු වන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ

Comments